Si vols accedir per la via pública i gratuïta i no tens targeta sanitària, pots demanar al/la professional de l’ASSIR que faci el tràmit segons estableix la llei. És el teu dret accedir-hi. En cas de tenir dificultats per accedir a l’avortament per aquesta via, posa’t en contacte amb nosaltres.