Tipus d’avortament voluntari

Hi ha dos tipus d’avortament durant les primeres 9 setmanes de gestació, des de la darrera regla, hi ha dues tècniques per interrompre l’embaràs entre les quals pots triar sempre que no hi hagi una raó mèdica que ho desaconselli: l’avortament quirúrgic o instrumental i el farmacològicA partir de la setmana 9 només es podrà fer l’avortament quirúrgic.

L’experiència d’un avortament és diferent per a cada persona i no hi ha dues experiències idèntiques. Més avall trobaràs una taula on comparem els dos mètodes d’avortament que et pot ajudar a triar quin tipus d’avortament vols.

Tens el dret a triar amb llibertat i a partir d’informació rigorosa i actualitzada. Per això també t’expliquem amb detall en què consisteix cadascun dels tipus d’avortament.

Continguts

Continguts

Sobre quin tipus d’avortament triar:

Els 2 mètodes són segurs

Qualsevol dels dos mètodes d’avortament són recomanables i segurs si són practicats per professionals qualificats en centres sanitaris de la xarxa pública o centres acreditats.

L'avortament és gratuït

A Catalunya l’avortament està cobert pel sistema públic de salut, per tant, no té cap cost econòmic per tu, independentment del mètode que segueixis (farmacològic o quirúrgic).
En cas de no tenir targeta sanitària pots consultar aquesta web per saber com accedir a l’avortament públic sense cost econòmic

Avortament quirúrgic o instrumental

Dins de l’avortament quirúrgic o també anomenat avortament instrumental, hi ha diverses tècniques en funció de l’estat avançat de gestació. Es realitza de manera ambulatòria en un centre de salut, és a dir, sense ingrés. La tècnica és poc invasiva, sobretot en les primeres setmanes, i les intervencions acostumen a ser ràpides. 

Per accedir a l’avortament quirúrgic o instrumental a través de la xarxa sanitària pública catalana s’ha d’obtenir un full de derivació, que et faran a l’ASSIR o al CJAS, per anar a una clínica de la teva elecció (la professional et podrà oferir el llistat). Si vas directament a la clínica t’hauran d’informar d’aquesta opció gratuïta i caldrà gestionar aquest tràmit igualment, a no ser que vulguis pagar la intervenció.

Què has de saber sobre el procés de l’avortament quirúrgic o instrumental

Visita en 5 passos

Un cop a la clínica el dia i hora assenyalat i amb la documentació de derivació llesta, s’iniciarà el procediment. La majoria de clíniques fan tot el procediment en una única visita que consisteix en 5 passos:

 1. Recepció i acollida
 2. Breu entrevista per revisió de documentació i oferir informació del procediment
 3. Proves complementàries prèvies a la intervenció: ecografia i analítica
 4. Procediment dins el quiròfan: La intervenció es fa amb una mica de sedació i anestèsia general per evitar el dolor. La tria de la tècnica a seguir ve condicionada per les setmanes de gestació, les condicions anatòmiques de cada dona i els seus antecedents gineco-obstètrics
 5. Recuperació després de la intervenció i sortida de la clínica

Tècniques de l’avortament quirúrgic o instrumental

Si optes per l’avortament quirúrgic, has de saber que habitualment, fins a les 22 setmanes hi ha dues tècniques principals:

De la setmana 5 a la 14 de gestació

Dilatació i Aspiració (DiA) . Es pot realizar des de la detecció ecográfica de l’embaràs (a partir de la setmana 5 habitualment) i fins la setmana 16-17, tot i que es recomana sobretot fins la setmana 12. Aquesta tècnica consisteix en dilatar gradualment el coll de l’úter i posteriorment procedir a l’aspiració del contingut de l’úter amb una cànula. El procediment es realitza sempre amb control ecogràfic Aquesta tècnica és molt menys lesiva que el legrat tradicional i és l’aconsellada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta tècnica es fa habitalment amb anestèsia local i si és possible amb sedació.La intervenció és breu (5-10 minuts) i tot el procés, des de l’entrada a la sortida de la clínica te una durada d’entre 2 a 4 hores.

Des de la setmana 14 a la 22 de gestació

Dilatació i Evacuació (DiE). Aquesta tècnica és molt similar a l’anterior amb la diferència que cal més dilatació del coll de l’uter i per tant es recomana prendre farmacs que ajudin a la dilatació. I també s’empren unes pinces especials per a extreure el contingut uterí. La intervenció dura entre 10 i 30 minuts. També la tècnica es fa amb anestèsia local i sedació. Si és possible es recomana fer la intervenció en dos temps. En una primera amb valoració prèvia i administració de mifepristona i 24-48 hores després fer la intervenció. El procediment es realitza sempre amb control ecogràfic. La durada de la intervenció és una mica més llarga i pot suposar 10 o 20 minuts de quiròfan. I tot el procés, des de l’entrada a la sortida de la clínica te una durada d’entre 3 a 6 hores.

Més de 23 setmanes

Inducció. És una tècnica que es recomana a partir de la setmana 17- 18 d'embaràs en el cas que l'equip professional no domini la Dilatació i Evacuació. Però en cas contrari s'utilitzaria a partir de les 23 setmanes.

El procés requereix d’una presa inicial de fàrmacs que provoquin l’aturada embrionaria i l’estimulació de les contraccions per provocar la inducció.

 

Habitualment es procedeix a una terminació instrumental, aconsellable sempre que es pugui.

Cal cirugia en l’avortament quirúrgic o instrumental?

No acostuma a ser necessària cap incisió ni cirurgia. En finalitzar el procediment, l’ecografia corroborarà que l’avortament s’ha dut a terme correctament.

Abans de sortir de la clínica/centre mèdic

Després de la intervenció, es passa a un espai de recuperació on mitjançant el monitoratge de l’estat de salut es comprovarà que tot ha anat bé i la recuperació és suficient per sortir amb propi peu de la clínica. Es prescriu també profilaxis antibiòtica (si no hi ha contraindicació) per a prevenir el risc d’infecció i s’oferirà la gammaglobulina anti-D en cas que siguis del grup sanguini d’Rh negatiu i estiguis de més de 7 setmanes d’embaràs.

Després l’avortament quirúrgic, què?

Normalment el mateix dia de la intervenció o el següent, es pot reprendre la vida quotidiana si no requereix d’esforços físics. En la majoria de casos en els dies posteriors només hi haurà sagnats intermitents, iguals o menors que una menstruació. Aquests poden ser puntualment majors o amb petits coàguls en els 3-6 dies posteriors durant unes hores i, a vegades, amb dolor lleu controlable amb analgèsics tipus AINES o paracetamol, o qualsevol medicament que s’empri habitualment per tractar els dolors menstruals, excepte AAS (àcid acetilsalicílic-aspirina)

En cas de persistir les molèsties acudeix a un centre de salut.

Quan m’hauria de venir la propera regla?

La propera regla pot trigar entre 30 i 50 dies i és normal que sigui una mica més abundant i molesta que l’habitual. Si passats 60 dies no has menstruat, acudeix al centre de salut.

Puc tenir relacions sexuals després de l’avortament quirúrgic?

Sí, però durant 15 dies després de l’avortament es recomana NO introduir res a la vagina (ni relacions sexuals amb penetració vaginal ni ús de tampons) i després només fer-ho si el sagnat s’ha aturat completament. En aquest període també es recomana l’ús de dutxa i no pas banys de cos sencer (banyera, piscina, mar…).

Quan puc tornar a fer vida normal?

Habitualment es reprèn la vida normal després de l’avortament tant des del punt de vista físic com emocional. Però si en el teu cas sents que necessites parlar amb algú de la teva experiència i de com et sents, pots adreçar-te a les professionals dels ASSIR o del CJAS.

Què has de saber després de l’avortament quirúrgic?

 • Una prova d’embaràs feta 2 o 3 setmanes després de l’avortament quirúrgic, pot sortit positiva. Això no vol dir que tinguis un embaràs, sinó que són quantitats d’hormones que aniran desapareixent gradualment.
 • Hi ha risc que es pugui donar un nou embaràs immediatament després de l’avortament quirúrgic, fins i tot abans que et torni a venir la regla.
 • És recomanable que demanis una cita al teu ASSIR o al CJAS, 20 o 30 dies després de l’avortament quirúrgic, per valorar el millor mètode anticonceptiu per tu, si així ho consideres.

Avortament farmacològic

El mètode farmacològic suposa avortar a partir de la presa de medicació, que es fa en dos moments diferents. Primer, una pastilla de mifespristona que et prendràs al centre de salut i que provoca l’aturada embrionaria. I al cap de 24 o 48 hores amb pastilles de misoprostol que ja es prenen a casa i que provoquen les contraccions uterines i l’expulsió del contingut uterí. Amb el misoprostol també es recomana prendre analgèsics per minimitzar el dolor i el malestar. Des de l’ASSIR se subministraran tots els fàrmacs necessaris.

Aquests mètodes es poden combinar entre ells, de manera que en la realització de l’avortament (IVE) instrumental se subministren fàrmacs com a part dels protocols habituals per facilitar el procés. 

Recomanacions sobre l’avortament farmacològic

 • Si t’han diagnosticat amb anèmia crònica, has d’avisar a l’equip sanitari perquè potser aquest mètode no és el més recomanat per a tu.
 • Segueix estrictament les pautes mèdiques i farmacològiques que et donin des del centre de salut.
 • Pren suficient aigua durant tot el procés
 • Busca un lloc íntim i on et sentis segura i confortable per fer l’expulsiu. És aconsellable que puguis estar acompanyada en el temps que duri el procés i que et pugui ajudar en el que puguis necessitar
 • És recomanable menjar alguna cosa lleugera abans de prendre el misoprostol. Evita els menjars pesats perquè poden generar ganes de vomitar

Què has de saber sobre el procés de l’avortament farmacològic:

 • Després de prendre el misoprostol a casa el procés expulsiu pot començar entre 30 minuts i una hora després i la majoria de persones senten dolor abdominal, malestar, nausees o vòmit i sagnat. Aquests símptomes son bona senyal perquè vol dir que el fàrmac està funcionant.
 • Tot el procés expulsiu pot durar unes 4 a 6 hores. Notaràs que el procés està finalitzant perquè començaràs a sentir-te millor i el sagnat va disminuint.
 • Algunes dones o persones amb úter senten molt dolor, més intens que els còlics menstruals
 • D’altres tenen un sagnat molt més abundant que durant el període menstrual.
 • Les restes de l’avortament són molt petits i en la majoria de vegades son indistinguibles de coàguls de sang.
 • Quins símptomes són freqüents i entren dins la normalitat?
  • Calfreds i febre
  • Sagnat abundant
  • Dolor abdominal intens o molt intens
  • Marejos, nàusees i/o vòmits
  • Diarrea (menys freqüent)
 • Cal que vagis a un centre de salut (urgències, CUAP…) si:
  • No sagnes o el sagnat és molt lleuger
  • Si sagnes prou com per “mullar completament” una compresa durant una hora o menys i això succeeix durant dues hores consecutives. Per mullar volem dir que la compresa està coberta de sang de dalt a baix, de costat a costa i pel davant i pel darrere
  • Si 24 hores després d’iniciar el procés continues tenint nàusees o tens febre per sobre dels 38º
  • Si tens dolor extrem que no es redueix amb l’analgèsia.

Quantitat escasa

Taques de sang molt petites en una hora

Quantitat lleugera

Una taca una mica més gran a la compresa en una hora

Quantitat moderada

La taca cobreix gairebé tota la compresa en una hora

Quantitat abundant

La compresa queda totalment mullada en una hora

Després l’avortament farmacològic, què?

 • Després de l’avortament és possible que tinguis un sagnat durant 2 setmanes i, en alguns casos, que pugui durar fins a la següent regla.
 • La propera regla pot trigar entre 30 i 50 dies i és normal que sigui una mica més abundant i molesta que l’habitual. Si passats 60 dies no has menstruat, acudeix al centre de salut
 • Has de saber que en les dues a tres setmanes posteriors a l’avortament és possible que la prova d’embaràs pugui sortir positiva. Això no vol dir que estiguis embarassada, sinó que són hormones que aniran desapareixent gradualment.
 • Has de saber que hi ha risc que puguis tornar a quedar embarassa immediatament després de l’avortament, fins i tot abans que et torni a venir la regla
 • Es recomana NO introduir res a la vagina –relacions sexuals amb penetració vaginal o ús de tampons- fins 15 dies després de la interrupció de l’embaràs (IVE) i només si el sagnat s’ha aturat completament. En aquest període també es recomana l’ús de dutxa i no pas banys de cos sencer (banyera, piscina…).
 • Habitualment es reprèn la vida normal després de l’avortament tant des del punt de vista físic com emocional. Però si en el teu cas sents que necessites parlar amb algú de la teva experiència i de com et sents, pots adreçar-te a les profesionals dels ASSIR o del CJAS 
 • I en darrer lloc, et recomanem que demanis una cita al CJAS o al teu ASSIR entre 20 i 30 dies després de l’avortament per valorar el millor mètode anticonceptiu per tu.

Què has de saber sobre com i on avortar i els passos per accedir a l’avortament gratuït.

L’avortament és un dret reconegut a l’estat i els serveis públics en garanteixen l’accés.

La llei obliga a les menors a disposar de l’autorització expressa d’un dels tutors legals.